Introductie tot Bitcoin en de Blockchain

Bitcoin is de eerste en grootste van de verschillende cryptocurrencies, die in de afgelopen jaren geïntroduceerd werden. Hoewel deze cryptocurrencies ieder een eigen doel en nut hebben, is er een duidelijke overeenkomst op te merken: ze werken allen op basis van blockchaintechnologie. Met deze technologie is het mogelijk om transacties op te zetten, zonder tussenkomst van een derde partij. Vaak is bijvoorbeeld de bank of een verzekeraar zo’n derde partij. In dit artikel vertellen we je meer over de werking van Bitcoin en de techniek achter deze cryptocurrency.

Kijk ook eens naar de andere artikelen op onze website. Hierin lees je meer over Bitcoin kopen, handelen met Bitcoins en de geschiedenis hiervan.

Wat is het idee achter Bitcoin?
Met de Bitcoin is het mogelijk om zonder tussenkomst van een bank betalingen uit te voeren. Ten eerste kun je betalingen in een webwinkel verrichten. Ten tweede is het mogelijk om digitale valuta naar anderen over te maken. Op deze manier ontstaat er een decentraal netwerk, waarin ieder zelf verantwoordelijk is voor transacties en het beheer van valuta. Alle transacties die worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een online grootboek. Dit grootboek noemen we de blockchain.

Een voordeel van Bitcoin is dat alle transacties traceerbaar zijn. Dit geldt zowel voor de verstuurder en ontvanger, als voor andere geïnteresseerden. Het is echter niet mogelijk om transacties in de blockchain te herleiden tot personen. Enkel de adressen waarnaar en waarvandaan de transacties zijn uitgevoerd zijn in te zien. Ook kan worden bekeken hoeveel Bitcoins een bepaald adres in zijn bezit heeft. Tegenwoordig zijn er verschillende andere cryptocurrencies, waarbij dit niet langer mogelijk is. Kijk bijvoorbeeld eens naar Monero en Zcash, die zich volledig richten op het anonimiseren van transacties.

Werking van de blockchain
Als een transactie opgezet wordt door een verstuurder van Bitcoins, wordt deze aan een blok op de blockchain toegevoegd. Vervolgens wordt dit blok door zogenaamde miners gecontroleerd op hun validiteit. Als een transactie wordt goedgekeurd door meerdere miners, zal deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De transactie is onomkeerbaar, wat uniek is aan de blockchaintechnologie. De kans op fraude wordt op deze manier immers een stuk kleiner. Bij bijvoorbeeld een betaaldienst als Paypal is het nog wel mogelijk om transacties om te draaien.

Rol van de miners binnen de blockchaintechnologie
Een miner is een computersysteem, die lastige berekeningen probeert op te lossen om transacties te valideren. Als een miner hierin slaagt, krijgt de miner een vergoeding toegekend. Doordat de moeilijkheidsgraad van deze berekeningen is toegenomen, werken miners steeds meer samen. Zij voegen zich bij zogenaamde mining pools, die gezamenlijk berekeningen uitvoeren. Als een berekening is opgelost, wordt de vergoeding over alle deelnemende partijen verdeeld. De hoge stroomkosten in veel landen maken dat het minen van Bitcoins steeds minder interessant is.

Schommelingen in de Bitcoin koers
Bitcoin staat bekend als een volatiele investering. Dit betekent dat de waarde van een Bitcoin per dag sterk kan verschillen. Niet voor niets wordt er regelmatig door financiële instellingen gewaarschuwd voor de risico’s van het investeren in Bitcoins en andere cryptocurrencies. De Bitcoin koers is gebaseerd op vraag en aanbod. Wanneer het aantal vragers sterk toeneemt, zal dit de Bitcoin koers doen laten stijgen. Een groot aantal verkopers, aanbieders, maakt dat de Bitcoin koers zal dalen. Het aantal vragers en aanbieders is onder meer afhankelijk van het sentiment. Dit sentiment wordt onder andere beïnvloed door nieuwsberichten, of door aanbevelingen van bekende beursgoeroes.

Tip: investeer nooit meer in Bitcoins dan je kunt missen! Zo voorkom je dat je onnodig veel geld verliest met de handel in cryptocurrencies als de Bitcoin.